Samen krijgen we jouw diabolo

terug op gang!

Steenakkerstraat 15

9070 Heusden (Destelbergen)


0477/91.14.07

severine@centrumdiabolo.be

Praktisch

Eerste contact (aanmelding)

Je neemt telefonisch of via email contact op met mij.

Een aantal administratieve gegevens en de hulpvraag worden zo zorgvuldig mogelijk genoteerd. De eerste afspraak wordt vastgelegd.


Eerste afspraak (intake)

Het eerste gesprek gebeurt met 1 of beide ouders, zonder het kind. Ik luister naar jullie verhaal en probeer de hulpvraag zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Als blijkt dat ik niet de geschikte persoon ben om jullie te helpen, gaan we samen op zoek naar een andere oplossing, zoals een doorverwijzing naar een collega.

Als blijkt dat je bij mij wel aan het juiste adres bent, dan plannen we samen het verdere verloop van de hulpverlening.


Duur

De duur van de therapie kan sterk verschillend zijn en hangt samen met de aard van de problemen, de oorzaken, de inzet en motivatie,… Soms kunnen een paar gesprekken voldoende zijn, soms is er nood aan een langdurige begeleiding. Het beëindigen van een therapie gebeurt steeds in onderling overleg.


Hoe bereid ik mijn kind voor?

Je kan samen met je kind het deeltje “info voor kinderen” doornemen.


Tarieven 2019 (conform aanbeveling BFP)

- Eerste gesprek / intake (1,5u): € 120

- Sessie met kind (45 minuten): € 60

- Oudergesprek in het kader van begeleiding kind/jongere (60 minuten): € 70

- Schoolobservatie, gesprek met leerkracht of andere externen: € 70/uur   

- Telefoongesprekken die langer dan 5 minuten duren (met uitzondering van het aanmeldingsgesprek): € 60/uur

- Extra verslaggeving: € 40/uur


Betaling gebeurt steeds op het einde van een sessie. Dit kan contant of via de bancontact app op je smartphone. 

Afzeggen kan tot ten laatste 24u voor de afspraak. Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.


Terugbetalingsmogelijkheden

Prestaties van psychologen en psychotherapeuten worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die in tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Het is zeker aangewezen om bij jouw eigen mutualiteit na te gaan welke tegemoetkomingen bestaan.

Een overzicht vind je op:

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie.pdf

Ik heb ook een overeenkomst met de CM. 

    © 2015 - 2019 Centrum Diabolo