Samen krijgen we jouw diabolo

terug op gang!

Steenakkerstraat 15

9070 Heusden (Destelbergen)


0477/91.14.07

severine@centrumdiabolo.be

Praktisch

Werkwijze

Je neemt telefonisch of bij voorkeur via email contact op met mij. De eerste afspraak wordt vastgelegd.


Tijdens het eerste gesprek (intake) luister ik naar jouw verhaal en probeer de hulpvraag zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Als blijkt dat ik niet de geschikte persoon ben om jou te helpen, gaan we samen op zoek naar een andere oplossing, zoals een doorverwijzing naar een collega.

Als blijkt dat je bij mij wel aan het juiste adres bent, dan plannen we samen het verdere verloop van de hulpverlening.

De duur van de begeleiding hangt samen met de aard van de moeilijkheden. Soms kunnen een paar gesprekken voldoende zijn, soms is er nood aan een langdurige begeleiding. Het beëindigen van een traject gebeurt steeds in onderling overleg.


Tarieven 2021 (conform aanbeveling BFP)

- Eerste gesprek / intake (1u): € 80

- Andere sessies (45' à 1u): € 80  


Betaling gebeurt steeds op het einde van een sessie. Dit kan contant of via de bancontact app op je smartphone.

Afzeggen kan tot ten laatste 24u voor de afspraak. Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.


Terugbetalingsmogelijkheden 

Prestaties van psychologen en psychotherapeuten worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die in tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Het is zeker aangewezen om bij jouw eigen mutualiteit na te gaan welke tegemoetkomingen bestaan.

Een overzicht vind je op:

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie.pdf

Ik heb ook een overeenkomst met de CM. 


    © 2015 - 2021 Centrum Diabolo